DZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy NajNaj Kids, dostępny pod adresem najnajkids.com prowadzony jest przez firmę Perfekt Bis s.c. z siedzibą w Łodzi, ul. Konstantynowska 27(dalej Właściciel), NIP: 727 27 11 635
2. Sklep prowadzi sprzedaż konfekcji dla dzieci oraz akcesoriów
3. W celu korzystania ze sklepu niezbędnymi są:

a) posiadanie dostępu do Internetu,
b) posiadanie adresu e-mail,
c) zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej (z wyłączeniem Internet Explorer w wersji starszej niż 7.0),
d) akceptacja plików „cookies”,
e) zainstalowanie wtyczki Flash Player.

DZIAŁ II
WARUNKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna – sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.
2. Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.
3. Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie:
a) do 5 dni w przypadku produktów, które znajdują się w magazynie od daty zaksięgowania przelewu (płatność przelewem tradycyjnym lub za pośrednictwem  PAYPAL ),
b) w przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny”czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.
3. Sklep obsługuje tylko Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz w dowolnym państwie należącym do Unii Europejskiej.

DZIAŁ III
CENY PRODUKTÓW I KOSZTY PRZESYŁKI
Ceny zamieszczane przy oferowanym przez sklep produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich. Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

DZIAŁ IV
FORMA PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIA
1. Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać:

a) tradycyjnym przelewem bankowym na konto bankowe Właściciela,
b) systemem płatności PAY PAL.

2. Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę firmy oraz oznaczenie zamówionego towaru (nr zamówienia).
3. Sklep wystawia dokumenty sprzedaży – dowody zakupu (faktura VAT, paragon). W przypadku konieczności zamieszczenia na fakturze danych innych niż zamówieniu należy mailowo lub pisemnie poinformować Właściciela o wprowadzonych zmianach.

DZIAŁ V
REKLAMACJE I ZWROTY
Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty wydania produktu, o ile w ciągu 2 miesięcy od momentu stwierdzenia niezgodności towaru z umową zawiadomi o tym Właściciela sklepu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

Reklamacje należy zgłaszać:
a) listownie na adres:Perfekt BIS s.c., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 27
b) poprzez e-mail na adres: shop@najnajkids.com,
c) za pomocą formularza dostarczonego razem z zamówieniem,

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną.

Klient, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty wydania produktu (daty otrzymania przesyłki). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie, o którym tu mowa, można złożyć:

a) listownie na adres:Perfekt BIS s.c., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 27,
b) poprzez e-mail na adres: shop@najnajkids.com

5. W przypadku skorzystania przez Kupującego z ww. uprawnienia zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
6. Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby przedsiębiorstwa (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

DZIAŁ VI
DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, jest firma Perfekt BIS s.c., 94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 27.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
a) w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
b) w związku z rejestracją konta Klienta w sklepie,
c) w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
d) dla celów związanych z przesyłaniem newslettera (pod warunkiem wyrażenia stosownej zgody przez Klienta),
e) w związku z korespondencją,
f) dla potrzeb technicznych i statystycznych sklepu.

Każdy Klient sklepu ma prawo wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby. Podanie danych ma charakter dobrowolny, choć jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt. 1 niniejszego Działu.
2. Właściciel sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Informacje zawarte w logach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie
przepisów szczególnych (np. organom ścigania).
4. Sklep wykorzystuje „cookies”, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu, w szczególności procesu autoryzacji. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
5. Pliki „cookies” wykorzystywane są do uproszczenia lub umorzenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania „cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

DZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Właściciel sklepu informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej.
2. Właściciel zwraca uwagę, że sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim.
3. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego, a także ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2014